Vorming van animatoren in Izegem

Vrijwilligerswerk is iets waar veel jongeren mee bezig zijn. Sommigen zetten zich in om mee te helpen in een plaatselijk jeugdhuis, andere geven leiding in een jeugdbeweging of een speelpleinwerking. Maar weten al deze vrijwilligers wel genoeg over het vrijwilligerswerk, hun verzekering, hun verantwoordelijkheid, hoe ze moeten omgaan moet problemen,…

Om voor deze vragen een oplossing te bieden aan deze vrijwilligers, vroeg de jeugddienst van Izegem ons uit 1BaSWa om een vormingsdag te organiseren voor hun animatoren.

Maar hoe begin je aan de voorbereiding van zo'n vormingsdag? Het volledige proces van de tot standkoming van deze vormingsdag is terug te vinden op deze wiki.

Vanuit de projectgroep willen wij graag onze projectbegeleidster Leen Dessein bedanken voor de hulp die ze bied tijdens de vergaderingen, en voor de sturing die ze geeft aan het project. Ook de mensen van de Jeugddienst van Izegem willen we bedanken, vooral Justine Hollevoet die het project mee leidt vanuit de jeugddienst. Door hen maken we deze ervaring mee en leren we om iets "groots" te organiseren.

Met vriendelijke groeten
Projectgroep Vorming van Animatoren Izegem
1BaSWa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License