12/11/08

Aanwezigen: Charlotte, Lynn, Barbara, Nick, Jeroen, Arne , Kenneth, Deborah en Kim

Aanmerkingen vorige verslag: geen
Gespreksleider: Kenneth
Verslaggever: Deborah


1.Agenda

1.Evalueren Jeugdraad.
2.Bespreken van de verdere stappen van de vormingsdag

2.Verloop
1.Evaluatie jeugdraad

 • Het was niet echt de moeite, want we hadden meer nuttige info verwacht en ze waren niet geïnteresseerd.
 • Het is niet in de ideale omstandigheden gebeurd. De vergadering was al afgelopen en de animatoren moesten weer beginnen. We hebben ook onze sketch niet kunnen doen.
 • We moeten de animatoren de volgende keer meer motiveren, want ze demotiveerden elkaar. We hadden misschien beter de groepjes gemengd met verschillende jeugdbewegingen en daar onderling gepraat over de verschillende onderwerpen.
 • We kunnen onze dag promoten door bv. zeggen dat ze er gratis drank kunnen krijgen. De animatoren moeten zin krijgen in de vormingsdag.

Wat hebben we bereikt?

 • We weten dat we geen te theoretische vorming geven.
 • We weten enkele topics waarrond we kunnen werken.
 • De mensen van de jeugdraad weten dat er een vormingsdag komt.

2. Besluiten van de bevraging
De vormingsdag gaat door op zaterdag 28 maart in de namiddag

We moeten vooral praktische vorming geven, niet veel theorie:

 • Omgang met personen met ADHD en autisme (bv. straffen).
 • Omgang met kinderen die worden mishandeld en kinderen in kansarme gezinnen.
 • Er is geen interesse in de verschillende technieken.
 • Er zijn veel vragen bij het invullen van formulieren, verantwoordelijkheden van de animator, welke de veiligheidsmaatregelen zijn bij een groep, …

Bellen naar Justine

 • Kim telefoneert naar Justine om de mails te sturen naar de speelpleinwerking en alle leden van de jeugdbeweging.
 • Groepswerk
 • Om te zorgen dat we er zelf iets over de onderwerpen weten zoeken we alles op in groepjes in de bibliotheek:

- ADHD: Kim en Nick
- Kansarmen: Barbara en Jeroen
- Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van vrijwilligers: Arne en Deborah
- Verzekering van vrijwilligers: Charlotte en Kenneth

3.Evaluatie

4.Agenda volgende vergadering.
Maandag 17/11/08:
1.Mevr. Dessein zal het verslag die we moeten maken tegen december en het gesprek die we moeten afnemen bespreken.

5.Concrete afspraken
Volgende gespreksleider: Deborah Verschelde
Volgende verslaggever: Kim Breem
Volgende vergadering: 17/11/08

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License