19 10 08

1. Agenda

  1. Afwerken van PowerPoint + zoeken van artikel voor Wiki in verband met project
  2. Herinneringsmail sturen in verband met de enquête
  3. 24 November tonen en bespreken van de PowerPoint presentaties
  4. Opnieuw bellen naar Justine
  5. Varia

2. Verloop

1. Afwerken van de PowerPoint over de onderwerpen die de vorige vergaderingen verdeeld werden.
• De PowerPoint zijn normaal afgewerkt, deze werden verder afgewerkt in het cybercafé want er was geen lokaal meer vrij in de bibliotheek.
• De artikels werden ook opgezocht in de bibliotheek.

2. Herinneringsmail sturen in verband met de enquête.
• Arne heeft nog naar Justine een herinneringsmail gestuurd met de beide enquêtes als bijlage. Zowel de enquête voor de leiders als de enquête voor de speelpleinwerking.

3. 24 november tonen en bespreken van de PowerPoint presentaties
• Mevrouw Dessein zorgt voor Mobiele computerwagen met projector zodat we in ons eigenlokaal kunnen kijken naar de PowerPoints.

4 Opnieuw bellen naar Justine
• Charlotte heeft opnieuw gebeld naar Justine maar nam niet op.
• Justine heeft dan teruggebeld naar mevrouw Dessein.
• Arne heeft zijn gsm nummer doorgemaild naar Justine zodat ze ons in de toekomst sneller kan bereiken.

5 Varia
• Kim moet beter November en December leren uit elkaar houden.
• Misschien moeten we de volgende keer als we willen werken in de bibliotheek een lokaal reserveren want het zal er drukker en drukker worden en er zal misschien niet altijd een lokaal vrij zijn.

3. Evaluatie

4. Agenda volgende vergadering.
Maandag 24/11/2008:

Tonen en bespreken van PowerPoint

5. Concrete afspraken
Volgende gespreksleider: Jeroen Accou
Volgende verslaggever: Arne Deflo
Volgende vergadering: 24/11/08

6. Bijlage
In de bijlage vinden jullie nog eens het werkplan tot eind December

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License