24/10/08

Aanwezigen: Charlotte, Barbara, Nick, Jeroen, Arne , Kenneth (later, trein gemist), Deborah en Kim
Afwezigen: Lynn


Aanmerkingen vorige verslag:
Geen opmerkingen op vorig verslag
Gespreksleider: Jeroen
Verslaggever: Arne

1.Agenda
1.1Tonen en bespreken van PowerPoint

2.Verloop

2.1Evaluatie van de powerpoint presentaties
Kim : ppt over ADD
Opmerkingen: Tijdens de presentatie meer oogcontact zoeken met de groep,
Meer overtuigingskracht gebruiken in de stem
De voorbeelden om een situatie te schetsen waren zeer goed !

Nick : ADHD
Eigen beoordeling:
veel twijfel
Groep :
- veel prentjes in de voorstelling
-Zegt te letterlijk wat er op de dia staat
-De stress was hoorbaar in zijn stem

Te onthouden : Door de vele prentjes in de voorstelling kwamen sommigen nerveus. Op de vormingsdag : trailers maken om mensen te laten voelen wat ADHD is.

Charlotte en Kenneth : Verzekeringen
Eigen beoordeling:
- Zeer veel informatie op één dia
-Meer voorbereiden om presentatie te geven
Groep:
-Moeilijke opdracht
-Belangrijkste is gezegd geweest
-Duidelijk onderscheid wat wel en wat niet verzekerd

Deborah en Arne : aansprakelijkheid
Eigen beoordeling:
- Niet erg zeker over wat er gezegd werd

Groep:
-Wisten niet van alles de betekenis
-Moeilijk voor de groep te brengen als je de tekst niet begrijpt
-Als je een presentatie geeft moet je zorgen dat je alles begrijpt

Jeroen en Barbara : kansarmoede

Eigen beoordeling:
-Geprobeerd het geheel op te fleuren met enkele foto’s en kleur
Groep:
- goeie ppt, erg duidelijk
-Armoede en kansarmoede niet door elkaar halen
-Dit thema nog meer uitwerken naar de vormingsdag toe
2.2 Varia
-Justine heeft bevestigd en komt op 8 december naar katho
-Lynn gaat naar een andere school, voortaan moeten we zonder haar verder voor het project
-Er zijn nog 4 enquêtes binnengekomen, 3 individuele en 1 van chiro Uilenspiegel

3.Evaluatie
nvt

4.Agenda volgende vergadering.
Woensdag 26/11/2008:
-Enquêtes overlopen en verwerken
-Contact nemen met Justine ivm de weinige reacties op enquêtes

5.Concrete afspraken
Volgende gespreksleider: Arne Deflo
Volgende verslaggever: Kenneth Vandaele
Volgende vergadering: 26/11/08

6.Bijlage
In de bijlage zit het overzicht voor de ¨individuele gesprekken
Speciaal voor Kim zit er nog een bijlage in met nog een de planning tot eind december

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License