Aan De Slag Met De Diagnose 'Autisme'

Referentie naar het gebruikte artikel:

FONDELLI T. Aan de slag met de diagnose ‘ Autisme.’, In: Systeemtheoretisch Bulletin, jg. 25, nr.2, 2007

De context:

Het artikel komt uit een tijdschrift die ik heb gevonden in de bibliotheek van katho in kortrijk.1Toen ik de website van de bibliotheek van Katho bezocht vond ik allerlei artikels die ik wel wou gebruiken. Terwijl ik aan het bladeren was in enkele tijschriften merkte ik het artikel: “ Aan de slag met de diagnose ‘autisme’.” Ik had het niet gevonden op de website maar vond het wel een interessant artikel.

De titel van het tijdschrift is, Systeemtheoretisch Bulletin. Het komt uit de tweede editie van 2007 en gaat van pagina 113 tot pagina 129. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar gepubliceerd. De website van het tijdschrift beschrijft hun doelpubliek als volgt: “Het systeemtheoretisch bulletin is er voor iedereen die geïnteresseerd is in systeemtheoretisch denken en praktijk in een breed veld: (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-culturele sector, welzijnszorg, jeugdzorg.2
Als ik de structuur van het artikel bekijk, zie ik telkens een Titel die in het vet weergegeven is met daaronder een tekst die nog eens onderverdeeld is per thema met elk een passende tussentitel. Niet elke thema heeft tussentitels. De tussentitels in de tekst zijn:3

Inhoudstafel:

 1. theorie en realiteit
 2. Autisme als effectdiagnose
 3. De diagnose-effecten van autisme
 4. omtrent het behouden van speelsheid in een onoplosbaar spanningsveld
  1. besef van een verschil in epistemologie
  2. Omgaan met perplexiteit
  3. Een speelse nieuwsgierigheid behouden
 5. een brokje inspiratie uit de literatuur
  1. Van kennis naar relaties
 6. conclusie

Opbouw van het artikel:

Er is een logische opbouw terug te vinden in het artikel. Het start met de koppeling van de theorie aan de praktijk. In het verdere verloop van het artikel wordt besproken wat de verdere effecten zijn na de diagnose. Op Het einde van het artikel geeft hij nog een stukje inspiratie uit de literatuur over autisme. Over de volledige tekst is er maar één voetnoot opgenomen die uitleg geeft onderaan de pagina. In de rest van het artikel zijn geen voetnoten toegevoegd, maar wordt telkens als er iets geciteerd wordt uit een ander werk de naam van de schrijver en het jaartal van publicatie tussen haakjes vermeld. Dat stoort mij niet om het artikel te lezen. Enkel op het einde van het artikel staat een lijst met de referenties van het artikel, een overzicht van de gebruikte teksten om het artikel tot stand te brengen.
De moeilijke woorden uit het artikel staan uitgelegd in de trefwoordenlijst. Thomas Fondelli is lid van verschillende federaties van psychologen. Een overzicht van deze organisaties vind je bij organisaties

Samenvatting van het artikel:

Het artikel en het onderwerp autisme zijn samengevat in een powerpoint presentatie. Deze powerpoint is te bekijken bij de powerpoints

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License