Artikel Van Kenneth

Artikel: ‘ Pesten Bij Kinderen’ door Sheila Munro

Referentie: MUNRO S. Pesten bij kinderen: hoe u als ouder kunt helpen, Deltas, Aartselaar, 2003, 111p

De context

Het artikel die ik heb is het eerste hoofdstuk uit het boek “Pesten bij kinderen”. Het hoofdstuk noemt “Het probleem definiëren”. Het is een informatie boek hoe u als volwassene pesten kan aanpakken bij u kind.

Het boek richt zich naar alle volwassenen die in aanraking komen met gepeste kinderen.
De auteur

Sheila Munro is de auteur van mijn artikel. Over deze persoon van ik weinig tot helemaal niets. Ik heb gezocht via Google, Wikipedia, yahoo,… en niets gevonden.

Via de catalogi van de bibliotheek, kom ik dus wel te weten dat ze het boek "Pesten bij kinderen" schreef

De Structuur

Wat zijn de tussentitels

1.Het probleem definiëren
2.Wat is pesten?
3.Verschillende soorten van pesten
-fysiek
-psychologisch
- verbaal
4.Pesten en machtsongelijkheid
5.Wie pest er?
6.pesten bespreken met uw kind
7.Waar pesten plaatsvindt
8.Symptomen van pesten
9.Ontkenning door kinderen
- Ontkenning door kinderen
-Ontkenning door leraren
- Ontkenning door ouders
10.Heimelijke verstandhouding
11.Effecten op langer termijn

Kent het een duidelijke structuur?

Het kent een duidelijk structuur, die ook logisch in elkaar zit. Dit zorgt ervoor dat het aangenaam is om de tekst te lezen. Het is ook zo dat het makkelijk te verstaan is.

+Voetnoten?

De voetnoten bevinden zich op het einde van het boek. Dit vind ik wel handig. Hierdoor blijft er een verzorgde structuur in het boek en kan je toch alles zien van bronnen op het einde van je boek als je meer wilt te weten komen.

LIJSTJES

+Interessante bronnen

BAETEN M. & VANHEST J. Kinderen en … ingrijpende situaties: pesten, Kwintessens, Hilversum

CAMMAERT M. Pesten, lees erover! , KCLB, Antwerpen

DEBOUTTE G. Pesten, gedaan ermee!- tips voor ouders leerkrachten en begeleiding, BDJ-Jeugd & Vrede vzw

EMMERECHTS. Pesten op school, op het werk, thuis en in relaties- wat doen wij eraan?, Icarus

VANDERMEER B. Kinderen en pesten, Libridis

KENTER B. Ik ga weer naar school: pestgedrag de kop indrukken, CPS, Amersfoot

VANHAELEMEERSCH P. Pesten op school: een ware pest!, Christene School cov-uitgave

Organisaties betrokken bij het thema

Stichting Jeugdinformatie Nederlands
Postbus 1373
3500 BJ Utrecht
TEL. (0031)-(0)20/239 44 33
FAX.(0031)-(0)20/239 44 56
MAIL. ln.njs|eitamrofnidguej#ln.njs|eitamrofnidguej
http://www.sjn.nl/pesten

Uitleg: Deze informatie op de site is bedoeld voor ouders die willen weten hoe je pesten kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen

Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Postbus 359
2200 AJ Noordwijk
TEL. (0031)-(0)71/367 22 00
FAX.(0031)-(0)20/367 22 01
http://www.zinloosgeweld.nl

Uitleg: Ik citeer: “Wij streven naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de gevolgen van zinloos geweld (agressie, pesten en geweld). Daartoe ontwikkelen wij plannen en organiseren wij activiteiten die met name jongeren bewust maken van de oorzaken van zinloos geweld en hoe dat bij henzelf en anderen te voorkomen. Daarbij moedigen wij iedereen aan tot positieve acties rondom ons thema.” (Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld)

+Specialisten

Bob Van Der Meer
Ik kwam hem op het spoor via het artikel dat ik las. Ik vond van hem 6 boeken, 3 artikels, 3 deeltitels op het BIDOC van de KATHO. Bob van der Meer is psycholoog, leraar Lichamelijke Opvoeding en voorzitter van de Stichting Europees Expertise centrum van veiligheid.

Bob Van Der Meer
Hildebrandstraat 14
5242 GE ROSMALEN
Tel. 06-20406009

-Wat zijn de oorzaken van pesten precies?
-Vanaf wanneer kan men spreken van psychische gevolgen?
-Kan een pester ook psychische gevolgen aan pesten overhouden?

Ben Dekker
Ik vond geen info over de persoon zelf. Ik kwam hem ook op het spoor via het artikel dat ik las. Er was maar amper 1 artikel over hem te vinden op BIDOC. Ik heb wel nog 3 vragen voor hem.

-Helpt preventie wel tegen pestgedrag?
-Waar is er het meest nood aan in de aanpak tegen pestgedrag?
-Is uw stappenplan wel voor alles efficiënt?

Artikel dat ik vond was:
DEKKER B. 'Zeg nou zelf': een preventieprogramma ter bevordering van de sociale competentie van kinderen in de bovenbouw van de basisschool,psychologie en praktijk, 1995, pg247-261

Gie Deboutte
Ook hem kwam ik op het spoor via mijn artikel. Op het bidoc van ik 4 boeken en 3 deeltitels van hem. Voorbeeld hier van:
DEBOUTTE G. Pesten wat is het, wat doe je eraan?, Bakkermat, Mechelen, 2000, 88p.
Gie Deboutte

Tel: (+32) (0) 16/32.53.86
Fax: (+32) (0) 16/32.54.63
E-mail: eb.nevueluk.wal|ettuobeD.eiG#eb.nevueluk.wal|ettuobeD.eiG
Spreekuur: vrijdag 14u30 - 16u

Adres:
Herbert Hooverplein 10 - bus 3418
Lokaal 91.92 - 3000 Leuven

-Zijn bepaalde groepen kinderen meer een raakpunt voor pestgedrag dan andere groepen van kinderen?
-Moeten pesters wil gestraft worden of is een begeleiding beter?
-Zijn jongens of meisjes die het meest getroffen worden?

Definities en moeilijke woorden

Pesten: kwellen, treiteren, judassen

Agressie: bedreiging of aantasting met geweld, daden waarbij sprake is van vijandigheid

Incidentele: weinig frequent, bijkomstige, ondergeschikt

Episode: deel van een verhaal, deel van een reeks gebeurtenissen

Intimidatie: ontmoediging, schrik aanjagen

Manipulatiever: door middel van manipulatie, manipulerend, enigszins bedrieglijk of misleidend

Anders waren er geen moeilijke woorden of definities gegeven. Het was een zeer simpele en goed leesbare tekst, leesvriendelijk met andere woorden.

Synthese

In het begin van het artikel legt men uit wat pesten inhoudt. Pesten is niet alleen een fysieke aanval; het kan ook verbaal,emotioneel of psychologisch zijn, of allemaal tegelijk. Het kan heel duidelijk en schokkend zijn of bedekt, stil en onzichtbaar. We zagen verder dat er verschillende soorten van pesten bestaat, zowel fysiek, psychologisch en verbaal . Er ontstaat ook een machtsongelijkheid bij pesten. En wie dacht dat pesten enkel gebeurde door jongens die fysiek tekeer gaan op de ander is mis. Meisje kunnen ook hard zijn voor de andere maar dit gebeurt meer heimelijker en manipulatiever.

Pesten bespreken is ook niet simpel met het kind. Het beste is om via een bepaalt verhaal naar het onderwerp te gaan. Pesten gebeurt ook op verschillende gradaties en hier moet ook rekening mee gehouden worden.

Pesten kan overal plaatsvinden, het dringt door alle verschillende sociale lagen. Symptomen kunnen ook heel divers zijn. Zo kan je het merken aan lichamelijke als materiële schade maar ook aan een gedragsterugval.

De ontkenning van pesten kan zowel gebeuren door kind, volwassene als betrokkene. Er kan ook een verstandhouding zijn tussen degene die pest en de volwassene. Dit moet zeker vermeden worden.

En tenslotte zagen we in het artikel dat er vele negatieve effecten zijn op langere termijn. Voorbeelden zijn depressies, grote lichamelijke letsels,…

Zie ook de powerpoints

probeersel voor examen 2008-2009 (voorbeeldexamen)….. komt nog

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License