Autisme

Omdat onze opdracht van project niet specifiek over één onderwerp gaat, hebben we besloten om over verschillende onderwerpen een artikel te zoeken en dat zo te verwerken. Want we kunnen over heel wat vorming geven, want vorming gaat niet specifiek over één thema.
Charlotte en Arne werkten rond autisme, en zochten elk een artikel over dat onderwerp. We hebben met 2 een artikel gelezen en behandeld over autisme.

Artikel Arne:

Arne koos en artikel van Thomas Fondelli met als titel :Aan de slag met de diagnose 'autisme' het artikel kwam uit tijdschrift: systeemtheoretisch bulletin

Artikel Charlotte

Charlotte koos voor een artikel van Guus van Voorst met als titel: Relatieproblemen bij personen met autismespectrumstoornis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License