Besluit Arne

Het maken van deze wiki vroeg veel tijd. Het was niet altijd even leuk en gemakkelijk om alle gegevens te verwerken en overzichtelijk over te brengen. Door alle opdrachten te verdelen onder de groepsleden en goede afspraken te maken over wie wat zou doen hebben deze opdracht tot een goed einde gebracht.
Met deze opdracht heb ik niet enkel geleerd om op een goede manier informatie te verzamelen, te filteren in de gevonden informatie en deze informatie te verwerken. Maar heb ik ook geleerd om samen te werken en goed zaken af te spreken met mensen. Door elkaar te helpen en eigen ondervindingen aan elkaar uit te leggen leerde ik snel zaken bij en kon ik mijn eigen kennis delen met de rest van de groep.
Het resultaat van deze wiki is hopelijk een overzichtelijke site geworden waar iedereen de nodige informatie kan vinden die hij of zij wilt vinden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License