Besluit Barbara

Toen ik hoorde dat we een wiki moesten maken tegen het eind van dit semester, vroeg ik me al af hoe we dit met onze projectgroep zouden klaarspelen. Ik kan werken met de dagelijks gebruikte programma's zoals word, excel, powerpoint,… . Een wiki maken was voor mij toch een nieuwe uitdaging. Al bij al is het heel goed meegevallen. Sommige in onze projectgroep wisten meer dan anderen van de computertaal. Dit was zeer handig om van hen ook bij te leren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License