Besluit Jeroen

Toen ik voor het eerst hoorde wat van ons te verwachten stond had ik totaal geen idee dat er zoveel groepswerk van te pas zou komen. Gelukkig hebben we een sterke groep die nauw samenwerkte en samen voor gezorgd heeft dat de wiki tot een mooi einde kwam. De vele uren in de ict les hebben mij en waarschijnlijk iedereen veel bijgeleerd. Het is me wel nog altijd niet zo duidelijk waarom we dit gemaakt hebben, waarschijnlijk om vooral te leren juiste websites te gebruiken, correcte informatie te zoeken, te refereren en op de juiste manier bronnen leren te vermelden,…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License