Bijlage

Bijlage: enquête
1) Hoeveel wilt u betalen voor de vormingsdag met een broodjesmaaltijd een soep?
 Per 5-6 gaat men in een hoek van de kamer staan. In elke hoek staat er iemand van onze projectgroep en stelt bijvragen.
o Waarom willen ze wel of niet betalen voor deze vormingsdag
o Waarom … euro en niet meer ?
o …

2) Welke dag vindt u het meest geschikt voor deze vormingsdag?
Bij deze vraag moet men een hoek van de kamer kiezen elke hoek is een antwoordmogelijkheid.
A: vrijdag
B: zaterdag
C: zondag
D: maakt niet uit
o Bijvraag: welke uren ze het liefst zouden komen

3) Over welk thema heb je geen vorming meer nodig?
A: ADHD
B: autisme
C: pesten
D: andere

A: visueel gehandicapten
B: motorische gehandicapten
C: slechthorenden
D: geen enkel van de vermelde

4) Iemand breekt zijn voet tijdens het voetballen omdat hij werd getackeld. Wie is verantwoordelijk?
A: de persoon die heeft getackeld
B: de leider
C: de gekwetste
D: ik weet het niet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License