Charlotte Seynaeve

1. Agenda
1.1 Evalueren sketch, enquête en inleiding.

2.Verloop
2.1We evalueerden de inleiding, de sketch en de enquête in groepjes. Deze zaken zijn dan ook te vinden in de bijlagen.

3. Evaluatie
3.1 Evaluatie verslag
Niet iedereen had het verslag ontvangen. Maar mevrouw Dessein was er zeer tevreden over.

4. Agenda volgende vergadering.
Woensdag 05/11/08:
-Het oefenen van de sketch en de inleidende tekst.
-Laatste afspraken maken in verband met de jeugdraad op zondag 09/11/08.

5.Concrete afspraken
/
Volgende gespreksleider: Charlotte Seynaeve
Volgende verslaggever:?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License