Christelijke Mutualiteit Regionaal Dienstencentrum Thuiszorgcentrum

Over CM1

De CM heeft 4,5 miljoen leden en is daarmee het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Wat doet de CM

Velen kennen CM vooral als terugbetaler van medische kosten. Nochtans is ze meer dan een loutere verzekeringsinstelling. CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging.

Hoofdopdrachten

 • Mee beheren en uitvoeren van de verplichte ziekteverzekering.

Als medebeheerder:
*zetelt CM in diverse instanties van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (Riziv)

*is ze actief betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met de zorgverleners
*treedt ze op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de patiënten..

Als uitvoerder:
*betaalt CM ziektekosten terug;
*keert ze een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.

 • Informeren van de leden.
 • Aanbieden van sociale hulpverlening en juridische bijstand.
 • Ontwikkelen van projecten voor een gezonde levensstijl.
 • Uitvoeren van de zorgverzekering.
 • Verspreiden van de SIS-kaarten.

Uitgebreid pakket diensten en voordelen

 • Skoebidoe Kinderservice
 • CM25
 • Vakantie en vrije tijd
 • Info, advies en hulp
 • Ziekte en preventie
 • Ziekenhuisopname
 • Thuiszorg

Sociale Beweging

CM is een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70.000 vrijwilligers. Zij engageren zich vooral in besturen, verenigingen (Ziekenzorg CM, Kazou,...) en in de thuiszorg. De tienduizenden vrijwilligers reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie.

Als deeltak van het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, draagt CM haar steentje bij op breder maatschappelijk vlak.

Tot slot is het ziekenfonds ook actief op internationaal vlak. Vooral in Afrika en Oost-Europa steunt ze jonge mutualistische initiatieven.

Hieronder kan je de imagospot van de CM van dit jaar bekijken. Veel kijkplezier!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License