De Invloed Van Voeding Op Hyperactief Gedrag Bij Kinderen Met Adhd

Inhoud

- Procedure en methoden
- Deelnemers
- Het eerste meetmoment
- Het baselinedieet en het tweede meetmoment
- Het eliminatiedieet en het derde meetmoment
- Vragenlijsten
- Statistiek
- Resultaten
- Resultaten volgens de ondermetingen
- Resultaten volgens de leerkrachtmetingen
- Vergelijking responders en ADHD-substype
- Vergelijking responders en leeftijd van de kinderen
- Lichamelijke klachten
- Achtergrondgegevens
- Discussie
- Conclusie en literatuur

Context

Het artikel gaat dus over hedendaagse onderzoeken en voormalige onderzoeken die kijken of het aanbevolen is om een dieetinterventie te geven aan kinderen die hyperactief gedrag vertonen. Men geeft ook informatie over wat ADHD nu eigenlijk is. Dan heeft men het ook over lichamelijke klachten tijdens de onderzoeken. Vervolgens spreekt men dan ook over de resultaten van de onderzoeken en de meetmomenten om zo tot een besluit te komen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License