De no blame-aanpak bij pesten

Eerst wordt er een korte inleiding gegeven door Leefsleutels vzw zelf en daarna start men met te praten over de hardhandige Engelse aanpak.
Vooraleer men start met de uitleg van het zevenstappenplan legt men aan de hand van uitgangspunten over pesten het gedrag en waarom men het doet uit. Daarna komt het zevenstappenplan. Na het zevenstappenplan toont men aan dat er ook valkuilen zijn in deze manier van werken en legt men in vier puntjes uit welke de grootste zijn en daarna toont men aan de hand van beeld- en cijfermateriaal de werking van deze aanpak.
Het artikel is onderverdeeld in verschillende titels met elk een paar alinea’s en op het einde heeft men wat beeldmateriaal mee.

Onderverdeling van de tekst:

• Een kindvriendelijke benadering
o Een Engelse Aanpak

• Uitgangspunten
o Pesten is “normaal”
o Pesten is een groepsprobleem
o Vergroten van empathie
o Probleemoplossend karakter

• Het zevenstappenplan
Stap 1: Gesprek met het slachtoffer
Stap 2: De betrokkenen worden samengebracht
Stap 3: Het probleem wordt uitgelegd
Stap 4: De verantwoordelijkheid wordt gedeeld
Stap 5: De groep formuleert voorstellen
Stap 6: De groep gaat aan de slag
Stap 7: Een gesprek met elk kind apart

• Valkuilen
o De drang om de feiten te kennen
o Het slachtoffer moet veranderen
o Niet straffen?
o Je mag niet klikken

• Resultaten

• Info

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License