De Stimulatiezoekende Functie Van Hyperactief Gedrag Bij Kinderen Met Adhd

Het is een artikel en het komt uit het tijdschrift : signaal.
In dit artikel beschrijft men allerlei onderzoeken. In de onderzoeken staan kinderen met ADHD tegenover kinderen die normaal ontwikkeld zijn.
het is dus een interessant artikel voor ons project omdat ADHD een stoornis is die vaak voorkomt bij kinderen en animatoren weten vaak niet hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties.
Ze weten ook vaak niet wat het hyperactief gedrag nu juist uitlokt van kinderen met ADHD.
Daarom is dit artikel interessant, er wordt in beschreven in welke situaties deze kinderen meer hyperactief gedrag tonen en ik welke minder.

De inhoud
-Inleiding
-Onderzoeksopzet
-besprekingen van resultaten: studie 1; studie 2; studie 3
- Conclusie en discussie
- het effect van wachten
- Het effect van niet- temporele stimulatie
- het effect van temporele stimulatie
- dankbetuiging

de structuur is zeer logisch. Aan de titels zelf kan je zien hoe het artikel in elkaar zit en je kunt ook zelf afleiden wat er wordt gedaan : vertellen wat ze onderzoeken, de resultaten bespreken, daaruit besluiten trekken.
Het is dus zeer logisch en duidelijk.

De voetnoten worden onderaan de tekst opgenomen en dit is volgens mij handigere dan wanneer ze achteraan zijn opgenomen.
Het is een lang artikel en wanneer ze achteraan zouden worden opgenomen zou je als lezer telkens moeten bladeren naar het einde wanneer men verwijst in de tekst naar een voetnoot. Wanneer dit onderaan staat zie het direct.
Het is een artikel en het komt uit het tijdschrift : signaal.
In dit artikel beschrijft men allerlei onderzoeken. In de onderzoeken staan kinderen met ADHD tegenover kinderen met een normale ontwikkeling en vergelijken gedrag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License