Examentest

Referen en bronnen beheren is volgens deheer Wydooghe "De toepassing “bronnen beheren” in Microsoft Office Word 2007 doet sommigen de wenkbrauwen fronsen, anderen, waaronder ikzelf raakten lichtelijk eufoor (1). Wat zijn de gevolgen van het nieuwe systeem en hoe gebruik je deze toepassing? (2) Deze twee vragen zijn aan de orde."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License