Guus Van Voorst

Guus Van Voorst is de auteur van het artikel. Hij is een klinisch en neuropsycholoog, psychotherapeut en als hoofdhandelaar verbonden aan Emerhese, centrum voor volwassenen met autisme, onderdaal van de Symfora groep, locatie Zon & Schild te Amersfoort.

Na zeven jaar vertrekt hij als hoofdredacteur van SymForum, het interne wetenschappelijk tijdschrift van de Symfora groep. Hij is ook supervisor, opleider, leertherapeut en hoofdbehandelaar van de afdeling Emerhese. Hij schreef tal van wetenschappelijke artikelen. Tot januari 2007 was hij hoofdredacteur van SymForum. Hij is deskundige psycholoog die in autisme is gespecialiseerd.

1. Van Voorst, G. (2008). Relatieproblemen bij personen met een autismespectrumstoornis. Systeemtherapie jubileum, 3, 152- 164.

2. Van Voorst, G. 'Aspergers in Love', relatieproblemen bij personen met een autismespectrumstoornis.

bronnen:
( [http://www.nvrg.nl/index.jsp?USMID=268] )

( [http://kids.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?pid=1804] )

( [http://www.symfora.nl/nl/Symforagroep] 22-01-2008 (13:30 tot 17:00) )

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License