Inge Antrop; Herbert Roeyers; Ann Buyyse En Paullette Van Oost

De auteur
Ik heb informatie gevonden over Buysse, A. en Roeyers, H.
Buysse A heeft nog meer boeken geschreven:
- gedragdeterminantie onderzoek voor sportparticipatie, non-participatie en dropout bij jongeren

- Effectevaluatie van het Aidspreventieprogramma van de CGSO

- rolopvattingen en rol verwachtingen bij 17 tot 21 jarigeren ten aanzien van condoomgebruik

- Sportparticipatie bij jongeren uit het secundair onderwijs : een onderzoek naar subtypes jongeren

- Mannen over vrouwen, vrouwen over mannen : veilig vrijen in heteroseksuele relaties

Over de andere twee auteurs heb ik niet echt nuttige informatie gevonden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License