Interessante Bronnen

vrijwilligerswerk

*APS op deze site vindt u ongeveer 1300 cijferreeksen. Het zijn alle cijferreeksen aangemaakt door APS naar aanleiding van publicaties (VRIND, Stativaria, Conjunctuurnota, Conjunctuurflash, …) of in het kader van haar advies- en studiefunctie. Trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks worden de reeksen geactualiseerd.
*VRIND sinds 1994 schetst VRIND aan de hand van talrijke beleids- en omgevingsindicatoren een zo volledig mogelijk beeld van de Vlaamse samenleving.
*Stativaria aan de geïnteresseerden wordt originele informatie bezorgd die nuttig is bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het Vlaams beleid.

Pesten

*Antipestforum
Http://antipestclub.nl/forum

Dit is een forum omtrent pesten, iedereen die iets te maken heeft met pesten of geinterreseerd is kan hier terecht

*Hulpsite voor slachtoffers van Pesten
htttp://www.pesten.net

Dit is een site waar je terecht kan wanneer je in aanraking komt met pesten. Dit kan zijn als slachtoffer maar ook als omstaander.

Kindermishandeling

BAETEN P., GEURTS E., (2004), In de schaduw van geweld, Amsterdam ,SWP, p10
De publicatie " In de schaduw van geweld" werd geschreven door Paul Baeten en Edith Geurts.
Het gaat over kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders.

ADHD

De vakgroep Gedragstherapie en Psychologische begeleiding van de Universiteit Gent.

Voor alles wat je moet weten over ADHD gelinkt aan voeding is deze site het meest geschikt: http://www.adhdenvoeding.nl/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License