Jongeren En Vrijwilligerswerk Balanceren Tussen Solidariteit En Zelfontplooiing

Referentie naar het gebruikte artikel:

HUSTINX L. Jongeren en vrijwilligerswerk balanceren tussen solidariteit en zelfontplooiing. In: Welwijs, jg. 15, nr. 4, 2004.

Context

Het artikel komt uit het tijdschrift Welwijs. Dit tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door de vzw Majong het is een tijdschrift dat informatie brengt over de raakvlakken tussen WELzijnswerk en onderWIJS. Het wil ruime informatie brengen over concrete situatie, over veranderingen en nieuwe projecten.
Het tijdschrift richt zich tot alle geïnteresseerden , vooral zij die werkzaam zijn in het onderwijs, het welzijnswerk en het jeugdwerk.

Inhoudstafel

1. Over oude kaders en nieuwe stijlen van vrijwilligerswerk
2. Kinderen van de vrijheid: tussen keuzedrang en keuzedwang
3. Jongeren en vrijwilligerswerk: tussen vrijheid en verbondenheid
4. Tussen solidariteit en zelfontplooiing
5. Vrijwilligerswerk als oefenterrein voor het echte leven
6. Een engagement in beweging
7. Externe grendels op het engagement
8. De praktijk van het haalbare
9. Eigentijds maar ook eigenzinnig?

Structuur

De structuur van het artikel is logisch opgebouwd. In de inleiding wordt er cijfermateriaal naar boven gehaald (APS, VRIND, Strativaria ). Men vergelijkt de deelname aan vrijwilligerswerk met andere jaren en de functies die men wil vervullen binnen het vrijwilligerswerk. Vervolgens legt men de oude kaders van het vrijwilligerswerk uit en de nieuwe stijlen die hun opgang maken. In het middendeel van de tekst beschrijft men wat de jongeren verwachten van het vrijwilligerswerk en wat ze zelf willen bereiken.Ten slotte reiken ze oplossingen aan om vrijwilligers te blijven motiveren.

In het artikel staan er maar 2 voetnoten, deze worden niet weergegeven onderaan de pagina, maar pas op het einde van het artikel. Er zijn wel veel verwijzingen in de tekst naar andere artikels of boeken, wat wel storend werkt. Op het einde worden alle bronnen nog eens gedetailleerd vermeld, wat zorgt voor een lange literatuurlijst in tegenstelling tot de lengte van de tekst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License