Kindermishandeling Een Zorg Voor Allen

1 Referentie

BLOEMEN R., "kindermishandeling: een zorg voor allen", gezinsbeleid in Vlaanderen, jg. 23, nr. 4, 2003

2 De context:

Dit artikel komt uit de bibliotheek van Katho Kortrijk uit het departement Ipsoc bij de tijdschriften van sociaal agogisch werk. Ik heb dit gevonden door het gebruiken van de online bibliotheekgids van Katho.

Het artikel komt uit het tijdschrift: Gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit is een driemaandelijks tijdschrift dat gaat over gezinspolitiek onderwerpen, zoals huishouden, omgeving, familie, … Het wordt uitgegeven door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen in Brussel. Het artikel was het vierde nummer dat verschenen was in het jaar 2003.

3 Structuur van de tekst

1 Kindermishandeling: definitie en vormen
2 We onderscheiden verschillende vormen:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Psychische mishandeling
  • Psychische verwaarlozing
  • Seksueel misbruik cq. mishandeling

3 Waarom kindermishandeling?
4 Kindermishandeling: Te zien
5 Een vermoeden van kindermishandeling?
6 Enkele overwegingen

De tekst heeft een heel duidelijke structuur. Dit is vooral omdat alles mooi is onderverdeeld in tussentitels. Zo weet je duidelijk wat bij wat hoort. De structuur is heel logisch, de tekst begint met een meer theoretische kant bv. definitie en op het einde is het meer praktisch ingedeeld bv. Een vermoeden van kindermishandeling.

De voetnoten worden onderaan de tekst opgenomen. Dit is handig omdat je zo onmiddellijk uitleg kan terugvinden. Achteraan de tekst vind je ook een bibliografie van alle bronnen die werden gebruikt

De inhoud van de tekst is heel duidelijk. Alles wordt simpel verwoord en goed uitgelegd. Daarom is het ook een leerrijke tekst. Het is heel geschikt voor mensen die nog niet veel hebben gelezen over kindermishandeling, want het wordt heel goed uitgelegd in de tekst.

4 Samenvatting van het artikel:

Het artikel en het onderwerp autisme zijn samengevat in een powerpointpresentatie. Deze powerpoint is te bekijken bij de powerpoints.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License