Organisaties

Vorming:


Autisme:

-Vlaamse vereniging voor autisten.
([http://www.autismevlaanderen.be])
- centrum autisme
([http://www.centrumautisme.nl])

- Vlaamse dienst voor autisme
([http://www.socius.be])

Organisaties die gelinkt kunnen worden aan Thomas Fondelli.

BFP
Belgische federatie van psychologen
Op deze website vind je allerlei informatie over alle Belgische psychologen. Het is een grote databank waar je psychologen kan opzoeken. Je kan er ook andere organisaties op het spoor komen en terug met allerlei vragen. Het kan een eerste stap zijn om op de goede manier geholpen te worden.
http://www.bfp.be

VVKP
Vlaamse vereniging voor klinisch psychologen
Ook deze website staat vol met informatie over psychologen, wel beperkt tot de Vlaamse psychologen. Je vind er ook vacatures, zoekertjes,enz. de bedoeling van de website is om de Vlaamse psychologen zo goed mogelijk te helpen en te informeren.
http://www.vvkp.be


Pesten:

Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten:
Het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen
http://http://www.kieskleurtegenpesten.be/

Leefsleutels vzw:
Leefsleutels is een tijdschrift die materiaal en vormingen ontwikkelt voor scholen om het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren te vergroten.
http://www.leefsleutels.be

Lucky Duck:
organisatie die met de No-blame aanpak in een schril contrast staat tegenover een Engelse methode.

Stichting Jeugdinformatie Nederlands
Postbus 1373
3500 BJ Utrecht
TEL. (0031)-(0)20/239 44 33
FAX.(0031)-(0)20/239 44 56
MAIL. ln.njs|eitamrofnidguej#ln.njs|eitamrofnidguej
http://www.sjn.nl/pesten

uitleg:Deze informatie op de site is bedoeld voor ouders die willen weten hoe je pesten kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen.

Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Postbus 359
2200 AJ Noordwijk
TEL. (0031)-(0)71/367 22 00
FAX.(0031)-(0)20/367 22 01
http://www.zinloosgeweld.nl

uitleg: Ik citeer: “Wij streven naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de gevolgen van zinloos geweld (agressie, pesten en geweld). Daartoe ontwikkelen wij plannen en organiseren wij activiteiten die met name jongeren bewust maken van de oorzaken van zinloos geweld en hoe dat bij henzelf en anderen te voorkomen. Daarbij moedigen wij iedereen aan tot positieve acties rondom ons thema.” (Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld)


Vrijwilligerswerk:

vzw Majong :Het is de initiatiefnemer voor de publicatie van het tijdschrift Welwijs. Majong verwijst naar maatschappij- en jongerenproblemen. Deze vzw stelt zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verbeteren


Kindermishandeling:

Kind en Gezin: Een Vlaamse overheidsinstelling die zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen.
http://www.kindengezin.be/KG/

Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling:
Iedereen die met kinderen omgaat, zowel vanuit de omgeving van het kind als vanuit zijn beroep die weet of een vermoeden heeft dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, kan contact opnemen met een Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling.

  • waarvan specifiek :Het Vertouwenscentrum Kindermishandeling Limburg

http://www.kindermishandeling.org/VK/default.jsp


ADHD:

OnderzoeksCentrum voor Hyperactiviteit en ADHD:
Het ADHD Research Centrum onderzoekt de relatie tussen voeding en gedragsproblemen bij kinderen. Dit gebeurt volgens een strikt protocol, het Pelsser-Voeding en Gedrag-onderzoek (PVG-onderzoek).
Meer info op: http://www.pelsser.nl/

National Institutes of Mental Health Diagnostic:
Dit is de grootste wetenschappelijke organistaite in de wereld die onderzoeken doet gefocust op het begrijpen, behandelen en preventie van mentale afwijkingen en de bevordering van mentale gezondheid.
Meer info op: http://www.nimh.nih.gov/index.shtml

De onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen van de vakgroep Gedragstherapie en Psychologische Begeleiding van de Universiteit Gent.
Meer info op: http://www.ugent.be/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License