Probleem Definieren

Het artikel die ik heb is het eerste hoofdstuk uit het boek “Pesten bij kinderen”. Het hoofdstuk noemt “Het probleem definiëren”. Het is een informatie boek hoe u als volwassene pesten kan aanpakken bij u kind.

Het boek richt zich naar alle volwassenen die in aanraking komen met gepeste kinderen.

Het boek kent een duidelijk structuur, die ook logisch in elkaar zit. Dit zorgt ervoor dat het aangenaam is om de tekst te lezen. Het is ook zo dat het makkelijk te verstaan is.

De structuur:

1.Het probleem definiëren

2.Wat is pesten?

3.Verschillende soorten van pesten

-fysiek
-psychologisch
-verbaal

4.Pesten en machtsongelijkheid

5.Wie pest er?

6.pesten bespreken met uw kind

7.Waar pesten plaatsvindt

8.Symptomen van pesten

9.Ontkenning door kinderen

-Ontkenning door kindern
-Ontkenning door leraren
-Ontkenning door ouders

10.Heimelijke verstandhouding

11.Effecten op langer termijn

voetnoten
De voetnoten (bibliografie) bevinden zich op het einde van het boek. Dit vind ik wel handig. Hierdoor blijft er een verzorgde structuur in het boek en kan je toch alles zien van bronnen op het einde van je boek als je meer wilt te weten komen.

Samenvatting van het artikel is in een powerpoint verwerkt. Zie powerpoints !

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License