Relatieproblemen Bij Personen Met Autismespectrumstoornis

Het artikel komt uit het tijdschrift systeemtherapie jubileum. Het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij Boom en verschijnt 4 maal per jaar. Het is van jaargang 20. Systeemtherapie is een tijdschrift voor psychiatrie en voor gedragsverandering in gezinnen. De cognitieve gedrag- en systeemtherapie. Ik vond het artikel in de bibliotheek van de Katho Kortrijk, bij het departement van Ipsoc.

Het artikel is te vinden in het systeemtherapie jubileum van september 2008, nummer 3, jaargang 20. Het artikel is te vinden vanaf pagina 152 tot en met pagina 164.

In de tekst nam ik volgende tussentitels waar:
-samenvatting
-inleiding
-autismespectrumstoornis
-het belang van partnerrelaties
-autismespectrumstoornis en relatievorming
-de behandeling
-aanpassing van de therapeut
-tot slot
-literatuur

De tekst kent een zeer duidelijke structuur,het is zeer logisch opgebouwd en zeer logisch weergegeven. Het is helemaal niet moeilijk om te tekst te blijven volgen en alles is zeer goed uitgewerkt en uitgelegd. Door de tekst leer je ook zeer veel bij, het is dan ook een aanrader voor mensen die meer willen weten over autismespectrumstoornis. En het artikel heeft je een goede kijk op het feit hoe mensen met een autismespectrumstoornis functioneren in een relatie. In het artikel is het ook zeer goed weergeven, hoe je mensen met een autismespectrumstoornis het best behandeld. Want die mensen hebben het vaak moeilijk met dubbelzinnige zinnen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License