Resultaat Bevraging

Dit zijn de resultaten van de bevraging die we aan de animatoren hebben meegegeven.

1.geen vorming
personen met adhd en alle varianten 17
handicap 17
autisme 11

survivaltechnieken 16
kaartechnieken 13
knooptechnieken 13

verzekeringen 17
verantwoordelijkheid van de animator 17
EHBO 9

2.wel vorming
spel bagage 11
groepsdynamica 22
fietstechnieken 14

kunst op kamp 17
grime technieken 11
vertel technieken 20

3. iets anders
-Algemene werking van joc?
-Kinderrechten? Graag workshop hierover.
-sjorren!!!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License