Specialisten

Autisme

 • Van Voorst G.
 • Vermeulen P.
 • Johnson S.M.
 • Kuiper H.
 • Aston M.
 • Wing L.
 • Frith U.
 • Ghaziuddin M.
 • Attwood T.
 • Soons J.P.M.
 • Willi J.
 • Gottman J.M.
 • Hellemans H.
 • Rolland J.S.
 • Seligman M.
 • Vanspranghe E.
 • Hendriks R.

De zoekopdracht op de site van de bibliotheek van Katho leverde niet zoveel op. Ik vond één artikel die Hendriks schreef voor het systeemtheoretisch bulletin.
Hij is ook professor aan de universiteit van Maastricht.1 Hij is daar assistent professor psychologie.

Zijn contactgegevens zijn:
Grote Gracht 90-92
6211 SZ Maastricht
Room: B2.40
Phone: +31-(0)43-3883338
Fax: +31-(0)43-3884790
Email: ln.saaminu.yhposolihp|skirdneh#ln.saaminu.yhposolihp|skirdneh

Een tweede resultaat is een boek die hij geschreven heeft over autisme. Het boek is verschenen in 2000
HENDRIKS R. Autistisch gezelschap: een empirisch-filosofisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van autistische en niet-autistische personen, Lisse : Swets & Zeitlinger, 2000, 271 blz.

 • Reijmers E.

Reijmers schrijft ook artikels over autisme. Als ik deze naam intik in Bidoc van Katho krijg ik als resutlaat een zestal artikels die geschreven werden voor het systeemtheoretisch bulletin.
Meer informatie heb ik niet gevonden over deze persoon.
Wat ik de auteur zou willen vragen indien ik hem zou mogen intervieuwen:

1.Wat houdt psychotherapie juist in?

2.Je schreef een boek over het spelen met werkelijkheden in de systeemtherapie, welk voordeel geeft deze methode?

3.Wat is volgens u de best manier om om te gaan met mensen met autisme?

Op de site van de bibliotheek van katho vond ik nog enkele artikels van Reijmers. Bijvoorbeeld:
REIJMERS, E. "De uitdaging van verscheidenheid: over integratie en integratieve psychotherapie" / In : Systeemtheoretisch Bulletin, 22(2004)1, p. 29-38

 • Vermeulen P.

Peter Vermeulen, schrijft voor allerlei tijdschriften artikels over autisme. Hij schrijft ook boeken over autisme. Ik kwam Peter Vermeulen op het spoor door de tekst die ik las van Thomas Fondelli werd verwezen naar Peter Vermeulen.
Als ik Peter Vermeulen zou ontmoeten, zou ik hem zeker de volgende zaken vragen:
1. Wat spreekt hem aan in zijn beroep?

2. Is het niet erg moeilijk te schrijven over autisme, als je zelf niet autistisch bent, kan je dan wel voldoende meeleven in de leefwereld van iemand met autisme?

3. Heb je na al die jaren met autisme bezig te zijn niet eens behoefte aan iets totaal anders van beroep? Of zin om je eens volledig in een andere ziekte te specialiseren?

Hij is ook een auteur van artikels over autisme die verschijnen in het tijdschrift Autisme centraal. Ook voor het andere tijdschriften schrijft hij geregeld artikels.
In 2005 schreef hij onder andere:2

VERMEULEN P.(2005) Autistisch denken: als je het bos niet door de bomen ziet. In M. Delfos (red.), Asperger in meervoud: autisme en haar randgebieden (pp 75-96). Amsterdam: uitgeverij SWP.


Pesten:

 • Marja baeten
 • Jos Van Hest
 • Martine Cammaert
 • Gie Deboutte
 • Ben Dekkers
 • Sonja Emmerechts
 • Brenda Kenter
 • Bob Van Der Meer
 • P. Vanhaelemeersch

Uit de lijst van auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven neem ik er drie uit:

*Bob Van Der Meer

Ik kwam hem op het spoor via het artikel dat ik las. Ik vond van hem 6 boeken, 3 artikels, 3 deeltitels op het BIDOC van de KATHO. Bob van der Meer is psycholoog, leraar Lichamelijke Opvoeding en voorzitter van de Stichting Europees Expertise centrum van veiligheid.

Bob Van Der Meer
Hildebrandstraat 14
5242 GE ROSMALEN
Tel. 06-20406009

-Wat zijn de oorzaken van pesten precies?
-Vanaf wanneer kan men spreken van psychische gevolgen?
-Kan een pester ook psychische gevolgen aan pesten overhouden?

*Ben Dekker

Ik vond geen info over de persoon zelf. Ik kwam hem ook op het spoor via het artikel dat ik las. Er was maar amper 1 artikel over hem te vinden op BIDOC. Ik heb wel nog 3 vragen voor hem.

-Helpt preventie wel tegen pestgedrag?
-Waar is er het meest nood aan in de aanpak tegen pestgedrag?
-Is uw stappenplan wel voor alles efficiënt?

Artikel dat ik vond was:
DEKKER B. 'Zeg nou zelf': een preventieprogramma ter bevordering van de sociale competentie van kinderen in de bovenbouw van de basisschool,psychologie en praktijk, 1995, pg247-261

*Gie Deboutte

Ook hem kwam ik op het spoor via mijn artikel. Op het bidoc van ik 4 boeken en 3 deeltitels van hem. Voorbeeld hier van:
DEBOUTTE G. Pesten wat is het, wat doe je eraan?, Bakkermat, Mechelen, 2000, 88p.

Gie Deboutte
Tel: (+32) (0) 16/32.53.86
Fax: (+32) (0) 16/32.54.63
E-mail: eb.nevueluk.wal|ettuobeD.eiG#eb.nevueluk.wal|ettuobeD.eiG
Spreekuur: vrijdag 14u30 - 16u

Adres:
Herbert Hooverplein 10 - bus 3418
Lokaal 91.92 - 3000 Leuven

-Zijn bepaalde groepen kinderen meer een raakpunt voor pestgedrag dan andere groepen van kinderen?
-Moeten pesters wil gestraft worden of is een begeleiding beter?
-Zijn jongens of meisjes die het meest getroffen worden?


Vrijwilligerswerk:

 • Ulrich Beck
 • Laermans R.
 • Sonja Emmerechts
 • Ben Dekkers
 • Martine Cammaert
 • Sheila Munro
 • Brenda kenter
 • Bob Van Der Meer
 • P. Vanhaelemeersch
 • Marja Baeten
 • Jos Van Hest

De lectuurlijst vermeld heel wat auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven. Ik heb er 2 uitgekozen om verder te bespreken.

 • Ulrich Beck

Op Bidoc heb ik geen artikels gevonden die Beck geschreven heeft. Als ik zoek via google vind ik zijn 10 belangrijkste werken. Centraal in Beck's werk staan vraagstukken omtrent modernisering, ecologische problemen, individualisering, globalisering en reflexiviteit. Hij verwierf grote bekendheid met zijn concept risicomaatschappij

 • Laermans R.

Ik heb het artikel op bidoc gevonden die vermeld stond in de lectuurlijst van mijn artikel. Er verschenen 39 resultaten van mijn zoekactie over deze auteur, waarvan 11 boeken. Bij het bekijken van de zoekresultaten kan ik zeggen dat hij voor verschillende tijdschriften schrijft. Hieronder staat de referentie van het deelartikel van het boek met als titel: Scenario’s voor de toekomst, dat vermeld wordt in mijn artikel.
"Meer individuele mogelijkheden, minder sociale dwang ? Enkele cultuursociologische kanttekeningen bij het naoorlogse individualiseringsproces" In: Scenario's voor de toekomst / Dumon, W. /redacteur ; Fauconnier, G. /redacteur ; Maes, R. /redacteur ; Meulemans, E. /redacteur. - Leuven/Amersfoort : Acco, 1993. - p.137-152. - ISBN 90 334 2768


Kindermishandeling:

Specialisten die vermeld waren in het artikel: "Kindermishandeling, een zorg voor allen".

 • Rik Bloemen
 • Walter Hellinckx
 • Paul Baeten
 • Edith geurts

Andere specialisten:

Peter De Wannemaeker

Peter de wannemaker is de directeur van het vertrouwenscentrum kindermishandeling in West- Vlaanderen en is daar ook kinderpsycholoog. .Hij zet zich overal in om kinderen in nood te helpen. In de bibliotheek van de katho kan je 2 artikels vinden van deze auteur, onder andere:

DE WANNEMAEKER P. “Beschermende hulpverlening bij vermoeden van kindermishandeling in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg", Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie (TOKK), 31(2006)1, p2-20

Ik zou hem graag de volgende vragen stellen:

 • Waarom ben je zo gedreven om kinderen die worden mishandeld te helpen?
 • Heb je het soms emotioneel moeilijk als je te maken krijgt met de problemen van het kind als kinderpsycholoog?
 • Ben je nog altijd even geboeid door kindermishandeling?

Johan Marchand

Johan Marchand is een vertrouwensarts pediater en diensthoofd in het vertrouwenscentrum Kindermishandeling in brussel. In de bibliotheek van Katho kan van deze specialist 2 artikelen vinden, onder andere:

MARCHAND J. “Kindermishandeling:cijfers zeggen niet alles? Een kritische beschouwing” , Welwijs, 15(2004)4, p16-17

Ik zou hem graag de volgende vragen stellen:

 • Wat boeit je zo in de kindermishandelingproblematiek?
 • Is het voor jou gemakkelijk om afstand te nemen van de situaties van de kinderen of raak je er snel emotioneel bij betrokken?
 • Doe je je job graag?

Peter Adriaenssens

Peter Adriaenssens (1957) is kinderpsychiater, en deeltijds hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Hij stond op de uitgebreide lijst van de mensen die genomineerd waren voor de verkiezing van De Grootste Belg.

Hij is ook de auteur van verschillende artikelen en boeken over jongeren en opvoeding. In de bibliotheek van katho kan je van hem 33 boeken en artikelen vinden, onder andere:

Adriaenssens, P. (1998) In vertrouwen genomen , Tielt, Lannoo

Dit artikel werd ook gebruikt in de tekst.


ADHD:

 • Inge Antrop
 • Herbert Roeyers
 • Ann Buysse
 • Paulette van Oost
 • Lidy M.J. Pelsser
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License