Thomas Fondelli

Meer informatie over de auteur:

Het artikel is geschreven door Thomas Fondelli.1Uit de inleiding van het artikel wordt duidelijk dat Fondelli een psychotherapeut is die het artikel schrijft vanuit eigen ervaring.
Toen ik de naam van de auteur intikte in google vond ik heel wat informatie. Thomas Fondelli is een Belg en werkt voor verschillende organisaties, onder andere: BFP, VVKP, BVRGS2 . De auteur schrijft artikels voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften over autisme. Hij schreef ook artikels voor bijvoorbeeld het tijdschrift autisme centraal.

Andere werken van Thomas Fondelli:

Wanneer ik de naam Thomas Fondelli intik op de website van de bibliotheek van Katho ,3 vind ik nog 14 andere artikels die Thomas Fondelli geschreven heeft. Alle artikels die ik op die site vind komen uit het tijdschrift “Autisme centraal”.
Enkele recente titels van artikels zijn:

1. FONDELLI T. Autismevriendelijkheid: ligt het aan zijn karakter of zijn autisme?",in: Autisme centraal, 25(2006)2, p. 9-13

2. FONDELLI T. Autisme een context geven, in: Autisme centraal, 26(2007)2, p. 26-31

3. FONDELLI T. "Autisme en psychotherapie (1)", in: Autisme centraal, 27(2008)4, p. 33-35

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License