Vorming Plus

Vorming Plus:
Vorming plus organiseert vorming op maat, vorming ter ondersteuning van de leden van verenigingen.

Leden van verenigingen worden door hun bestuur in de watten gelegd met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Ze krijgen de kans in
hun vereniging even op adem te komen, een babbeltje te slaan, er op uit te trekken, nieuwe ontdekkingen te doen, interessante mensen te
ontmoeten… Dit is allemaal het resultaat van de inspanningen van een groep mensen die zich vrijwillig en onbezoldigd inzet: het bestuur. Die verdienen dan ook een steuntje in de rug.
Daarom pakt Vormingplus uit met een vormingsaanbod voor je (bestuurs)leden.
Het resultaat is een kuurmenu op maat. Je bestuursleden
kunnen extra know-how opdoen op het vlak van organisatie, wetgeving en communicatie.
Je organiseert de vorming samen met andere verenigingen uit jouw gemeente. Vormingplus zorgt voor een deskundige begeleider en
eventueel een syllabus. De vorming gaat door in jouw eigen gemeente in je eigen lokalen. De vormingen bestaan uit één of meerdere sessies ( van twee tot drie uur).

Het vormingplus kuur menu:
Organisatie:

- Werven van nieuwe leden
- Motiveren en begeleiden van bestuursleden
- Samenwerken in team
- Efficiënt vergaderen
Wetgeving:
- beheer van een vzw
- De boekhouding in kleine vzw’s
- Het statuur van de vrijwilliger
- Aansprakelijkheid en verzekeringen
Communicatie:
- Communicatievaardigheden
- Overtuigend spreken
- Spreken voor groep
- De media binnen je bereik
- Een eigen website

Op de site vindt je alle cursussen en uitstappen van Vormingplus.
Er komen allerlei thema’s aan bod.
Vorming plus werkt ook rond allerlei actuele thema’s.

De dichtste vorming plus bij mij in de buurt is gelegen in Diksmuide, ze hebben al heel wat op poten gezet,
bijvoorbeeld project 'vrouw' en grenzeloos.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License