Vrije Tijd West Vlaanderen (Oranje)

Als je een handicap hebt of je met een vraag/probleem zit dan ben je bij Oranje aan het goede adres.
De deur staat steeds voor je open. Ook voor je familie en begeleiders.

Je kunt bij oranje terecht met allerlei vragen:

• Zou je graag op reis gaan?
• Wil je lid worden van een tafeltennisclub, maar durf je de stap niet zetten?
• Wil je alleen wonen en zoek je daarbij wat ondersteuning?
• Ben je op zoek naar een job?
• Heb je een vraag over je tegemoetkoming?

Oranje richt zich vooral tot mensen in het noorden van West-Vlaanderen en het Meetjesland.

Oranje is actief op 4 terreinen

1. Sociale dienst

Sociale dienst helpt je om een antwoord op je vraag te vinden, afhankelijk van je vraag zijn er 4 mogelijkheden:

1) Vraagverduidelijking (als je vraag niet zo duidelijk is helpt de sociale dienst hem te verduidelijken)

2) Advies (op vragen naar concrete informatie krijg je meteen een antwoord)

3) Oriëntatie (sommige vragen hebben een langdurige ondersteuning nodig)

4) Doorverwijzing (naar andere diensten)

2. Wonen

Oranje helpt mensen met een verstandelijke handicap die van een huisje dromen.

Het wonen is opgedeeld in verschillende criteria:

- Zelfstandig aanleunend (vooral studio's)
- Wonen met deeltijdse begeleiding
- Wonen met continue begeleiding
- Kortopvanghuis

3. Dagbesteding en werken

Dagbesteding en werken is opgedeeld in verschillende criteria:

- Ontspannende activiteiten (sport en ontspanning)
- Arbeidsgerichte dagactiviteiten (samenwerken)
- Begeleid werken (inzetten voor je straat)
- Sociale werkplaats (jonge personen met een handicap die niet in staat zijn om in het gewone arbeidscircuit te werken)
- Via via (dit is een project je je kansen om in het arbeidscircuit terecht te komen, aanzienlijk kunt verhogen. Men doen dit door je te ondersteunen en op te leiden op de werkvloer)

4. Vrije tijd

Vrije tijd wordt opgedeeld in verschillende criteria:

- Vrijetijdsactiviteiten (vb.: ontmoetingscafé)
- vrijetijdsbemiddeling (als je wil meedoen met vrijetijdsactiviteiten binnen het gewone vrijetijdscircuit)
- Kinderen (vb.: speelpleinen)
- Volwassenen (vb.: vakantiereizen)1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License