Vrijwilligerswerk

Barbara Denys heeft gewerkt rond het thema vrijwilligerswerk, omdat de animatoren van Izegem ook vrijwilligers zijn. Het artikel werd geschreven door Lesley Hustinx.

HUSTINX L. Jongeren en vrijwilligerswerk balanceren tussen solidariteit en zelfontplooiing. In: Welwijs, jg. 15, nr. 4, 2004.

Het artikel gaat over het feit dat er minder jongeren zouden deelnemen aan vrijwilligerswerk, omdat ze veel meer eisen hebben dan vroeger. De reden waarom ze wel of niet zouden deelnemen aan vrijwilligerswerk is de laatste jaren verandert. Langs de ene kant wil men solidair zijn en de jongeren raad geven hoe ze moeten verdergaan in het leven, maar langs de andere kant wil men ook de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontplooien.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License