Vzw Arktos

Arktos1 is partner met overheden en organisaties in jongerenprojecten. Maar vooral de partner van jongeren tussen de 12 en 25 jaar die zoeken naar een antwoord op specifieke problemen op verschillende levensdomeinen (arbeid, welzijn, onderwijs, vrije tijd of woonomgeving).

Arktos doet dit door vorming te geven aan jongeren en hun begeleiders, ondersteuning te bieden aan iedereen die met jongeren werkt en door het uitzenden van een positief signaal naar de samenleving.

Arktos heeft ook verschillende projecten lopen in op grondgebied van verschillende provincies zoals project AKIRA in Turnhout. Daarom is het ook belangrijk dat ze veel en goede werkkrachten hebben en momenteel hebben ze 80 vaste werknemers verspreid over hun verschillende provincies.
Ze hebben zes werkplaatsen: Provincie Antwerpen, Coördinatiedienst, Limburg, Antwerpen stad, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Arktos heeft ook een kant voor ouders partners, opdrachtgevers, jeugdwerkers en alle andere geïnteresseerden. De medewerkers in hun vormingscentra werken elke dag aan de degelijke uitbouw van projecten, vertrekkende van de vijf “inrijpoorten”: onderwijs, vrije tijd, woonomgeving, arbeid en welzijn. Het is rond die pijlers dat zij het voortouw neemt, zeer waar de blinde vlekken in het (vorming-)aanbod naar jongeren gerichte aandacht verdienen. Telkens vormen goede afspraken, vastgelegd in een duidelijk samenwerkingsovereenkomst, de basis voor een vruchtbare samenwerking met opdrachtgever en/of partners.

Arktos ligt voor elke jongere om de hoek en dat in vijf vormingscentra in Vlaanderen. Daar wordt deze visie dagelijks in woord en daad omgezet, ondersteund door een coördinatiedienst in Leuven.
Natuurlijk heeft ook Arktos vacatures open staan voor mensen die werk zoeken. Ze bieden een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving met ruimte om creatieve ideeën te realiseren en een uitgebreid aanbod aan interne kadervorming en andere vormingsmogelijkheden. Als je tekent bij Arktos teken je voor een voltijds contract voor onbepaalde duur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License